Muzeum w Gostyniu i GOK "Hutnik" zapraszają do wzięcia udziału w Gostyńskim Internetowym Konkursie Powstańczym - 2012. Partnerem organizatorów Konkursu jest Gmina Gostyń. Jego nadrzędną ideą jest propagowanie wiedzy o zwycięskim zrywie narodowowyzwoleńczym Wielkopolan z lat 1918-1919. Było to drugie powstanie w Wielkopolsce i drugie zwycięskie! Ono też ostatecznie sprawiło, że Poznańskie, kolebka polskiej państwowości, ponownie stało się częścią Rzeczypospolitej. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań dotyczących wydarzeń historycznych, związanych z powstaniem wielkopolskim, w tym tych, które działy się na ziemi gostyńskiej. Pytania konkursowe opublikowane zostaną w dniu 5 stycznia 2012 roku o godzinie 15.00 na stronie internetowej Gminy Gostyń www.gostyn.pl. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe, poprzez przyporządkowanie każdemu numerowi pytania jednej wersji odpowiedzi (A, B lub C). Na każde pytanie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez nadesłanie zestawu odpowiedzi na pytania konkursowe drogą elektroniczną na adres muzeum@gostyn.pl do dnia 8 stycznia 2012 roku do godziny 24.00. Należy też podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie. Szczegółowy regulamin na stronie internetowej www.gostyn.pl Ustanowiono jedną nagrodę główną i 10 zestawów z upominkami. Zwycięzca konkursu zostanie wylosowany spośród osób, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania konkursowe. W taki sam sposób wyłoni się pozostałych laureatów. Odbiór nagród nastąpi we wtorek 10 stycznia 2012 roku, o godz. 17.00 w Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5, podczas otwarcia wystawy "Bogu i Ojczyźnie - Rostworowscy"..: Powrót na strone główną :.