Strona Muzeum w Gostyniu

FOTO BITWA O RYNEK 2014

Portal internetowy www.gaso-gostyn.pl przy współpracy z Urzędem  Miejskim  w Gostyniu, Gostyńskim Ośrodkiem  Kultury „Hutnik”, Grupą Rekonstrukcji Historycznej "Komenda Główna Milicji Obywatelskiej 44/90" oraz TEXAS PIZZA organizują „FOTO BITWĘ O RYNEK 2014” ( II edycja ). Zabawa będzie polegać na odgadywaniu archiwalnych zdjęć  Gostynia. Fotografie zostaną pokazane we fragmentach, a zadaniem drużyn startujących w konkursie jest podanie  miejsca, osoby czy wydarzenia, które na nim jest pokazane. Konkurs odbędzie się 29 (piątek) sierpnia 2014 r. o godz. 18.00 w ogródku wiedeńskim Texas Pizza na gostyńskim Rynku .

Data publikacji: 2014-08-04
Konkurs w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W roku 2014 przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 1 sierpnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Aby upamiętnić to ważne, ale i tragiczne w historii naszego narodu wydarzenie, w którym udział brali również gostynianie, przygotowany został konkurs „Co wiesz o Powstaniu Warszawskim?”. Każdy, kto gotów jest sprawdzić swą wiedzę o powstaniu, powinien zarezerwować sobie czas w piątek, 1 sierpnia 2014 roku począwszy od godziny 19.00. Konkursowe spotkanie będzie miało miejsce na gostyńskim Rynku. Organizatorem konkursu jest Paweł Malinowski, przy współpracy gostyńskiego Muzeum, Adama Kajczyka i portalu www.gaso-gostyn.pl.

Data publikacji: 2014-07-27
Otwarcie wystawy „95-lecie powstania Policji Państwowej”

W czwartek, 17 lipca 2014 roku, w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu kom. Piotr Gorynia – Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu dokonał uroczystego otwarcia ekspozycji poświęconej 95. rocznicy powstania Policji Państwowej. To pierwsza wystawa o tej tematyce na ziemi gostyńskiej. Na wystawie można obejrzeć unikatowy mundur przedwojennego policjanta, mundury oficerski i podoficerski Milicji Obywatelskiej oraz te współczesne, noszone przez oddziały prewencji czy członków grup antyterrorystycznych. Ponadto w muzealnych gablotach znajdują się liczne pisma, druki, unikatowe zdjęcia, medale, dznaczenia. Nie mogło też zabraknąć dawnego i obecnego wyposażenia gostyńskich policjantów. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, Grupy Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90 i byłego Komendanta Powiatowego Policji Ryszarda Balczyńskiego,Koncepcja wystawy jest zasługą Krzysztofa Głowacza i Marcina Dopierały. Spośród zaproszonych na wystawę gości obecni m.in.: Robert Marcinkowski – starosta gostyński, Jerzy Woźniakowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu, Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, Stanisław Krysicki – wójt Pępowa, Zenon Norman – wójt Piasków, mł. bryg. Tomasz Banaszak -- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu, ks. Marek Dudek COr – superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, ks. Dariusz Dąbrowski – proboszcz parafii świętogórskiej, ks. Krzysztof Młynarczyk – proboszcz parafii farnej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, Paweł Hübner – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Marcin Krawiec – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, Justyna Krzyżostaniak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. Gośćmi specjalnymi byli: st. ASP. Błażej  Dulat – wiceprzewodniczący ZW NSZZ policjantów województwa wielkopolskiego i sierż. sztab. Przemysław Postaremczak – sekretarz Związku. Organizatoramiwystawy są: Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90 i Muzeum w Gostyniu. Ekspozycja będzie czynna do 1 sierpnia 2014 roku.

Data publikacji: 2014-07-19
Wystawa „95-lecie powstania Policji Państwowej”

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu i Grupa Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90 serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy zorganizowanej w 95. rocznicę utworzenia polskiej Policji Państwowej w czwartek, 17 lipca 2014 roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej gostyńskiego Muzeum. Prezentowane na ekspozycji eksponaty prezentują historię policji od chwili jej powstania, poprzez czasy PRL i Milicję Obywatelską do dzisiejszych struktur policyjnych. Zbiory pochodzą z kolekcji miejscowej grupy rekonstrukcyjnej, zasobów Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, a także od osób prywatnych. Wystawa  będzie czynna do 1 sierpnia 2014 roku.

Data publikacji: 2014-07-14
Nowa publikacja regionalna – Gębickie zapiski historyczne

W niedzielę, 13 lipca 2014 roku podczas uroczystości otwarcia zmodernizowanego centrum Pępowa zaprezentowano nowe wydawnictwo regionalne – Gębickie zapiski historyczne. Od Anny z Mycielskich Radziwiłłowej do gen. Stanisława Rostworowskiego. Obszerną publikację zredagowali Bogusław Janik i Stanisław Jan Rostworowski. Znalazły się w niej: historia kościoła w Pępowie, dzieje wsi Gębice od XV wieku (wymienieni wszyscy właściciele wsi!), opis pogrzebu Anny z Mycielskich Radziwiłłowej z 1787 roku (chyba nigdy nie wznawiane, ważne dzieło polskiego baroku), znakomite listy jezuitów galicyjskich do Ludwika Mycielskiego, o dużym znaczeniu dla kultury polskiej, odkryte przez autorów, starannie opracowane naukowo, opatrzone obszernymi indeksami. Bardzo cenny jest także pamiętnik z 1937 roku Ludwika Rostworowskiego, ucznia elitarnego Gimnazjum i Liceum w Rydzynie. Książka zawiera też nigdy niepublikowane prace pułkownika (później generała) Stanisława Rostworowskiego, jak jego dzienniczek z pobytu w Paryżu (1939) i artykuł „Naprawa Rzeczypospolitej”. Spod pióra syna generała, Stanisława Jana Rostworowskiego wyszło omówienie korespondencji do jego ojca z lat 1939-1940. Listy te pisane z różnych pobudek w konsekwencji dają obraz tragedii, jaką przeżywał naród polski podległy następstwom agresji niemieckiej i sowieckiej. Wśród autorów listów znajdujemy m.in. Stanisława Mikołajczyka, Jana Lechonia, Kazimierę Iłłakowiczównę, Edwarda Ligockiego, Olgierda Górkę. Autor wysyłał paczki żywnościowe swoim przyjaciołom i dowódcom do oflagów, do generałów Kleeberga i Rómmla, swego kuzyna Andrzeja Rostworowskiego i innych, którzy słali mu podziękowania. Wydawcami książki są Gmina Pępowo i Muzeum w Gostyniu. Publikacja liczy 416 stron, zawiera ilustracje, bibliografię oraz indeksy. Ma twardą okładkę. Można ją nabyć w cenie 40 zł w siedzibie Muzeum.

Data publikacji: 2014-07-14
 
FOTO BITWA O RYNEK 2014

Portal internetowy www.gaso-gostyn.pl przy współpracy z Urzędem  Miejskim  w Gostyniu, Gostyńskim Ośrodkiem  Kultury „Hutnik”, Grupą Rekonstrukcji Historycznej "Komenda Główna Milicji Obywatelskiej 44/90" oraz TEXAS PIZZA organizują „FOTO BITWĘ O RYNEK 2014” ( II edycja ). Zabawa będzie polegać na odgadywaniu archiwalnych zdjęć  Gostynia. Fotografie zostaną pokazane we fragmentach, a zadaniem drużyn startujących w konkursie jest podanie  miejsca, osoby czy wydarzenia, które na nim jest pokazane. Konkurs odbędzie się 29 (piątek) sierpnia 2014 r. o godz. 18.00 w ogródku wiedeńskim Texas Pizza na gostyńskim Rynku .

Data publikacji: 2014-08-04
Konkurs w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W roku 2014 przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 1 sierpnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Aby upamiętnić to ważne, ale i tragiczne w historii naszego narodu wydarzenie, w którym udział brali również gostynianie, przygotowany został konkurs „Co wiesz o Powstaniu Warszawskim?”. Każdy, kto gotów jest sprawdzić swą wiedzę o powstaniu, powinien zarezerwować sobie czas w piątek, 1 sierpnia 2014 roku począwszy od godziny 19.00. Konkursowe spotkanie będzie miało miejsce na gostyńskim Rynku. Organizatorem konkursu jest Paweł Malinowski, przy współpracy gostyńskiego Muzeum, Adama Kajczyka i portalu www.gaso-gostyn.pl.

Data publikacji: 2014-07-27
Otwarcie wystawy „95-lecie powstania Policji Państwowej”

W czwartek, 17 lipca 2014 roku, w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu kom. Piotr Gorynia – Komendant Powiatowy Policji w Gostyniu dokonał uroczystego otwarcia ekspozycji poświęconej 95. rocznicy powstania Policji Państwowej. To pierwsza wystawa o tej tematyce na ziemi gostyńskiej. Na wystawie można obejrzeć unikatowy mundur przedwojennego policjanta, mundury oficerski i podoficerski Milicji Obywatelskiej oraz te współczesne, noszone przez oddziały prewencji czy członków grup antyterrorystycznych. Ponadto w muzealnych gablotach znajdują się liczne pisma, druki, unikatowe zdjęcia, medale, dznaczenia. Nie mogło też zabraknąć dawnego i obecnego wyposażenia gostyńskich policjantów. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, Grupy Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90 i byłego Komendanta Powiatowego Policji Ryszarda Balczyńskiego,Koncepcja wystawy jest zasługą Krzysztofa Głowacza i Marcina Dopierały. Spośród zaproszonych na wystawę gości obecni m.in.: Robert Marcinkowski – starosta gostyński, Jerzy Woźniakowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu, Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, Stanisław Krysicki – wójt Pępowa, Zenon Norman – wójt Piasków, mł. bryg. Tomasz Banaszak -- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu, ks. Marek Dudek COr – superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, ks. Dariusz Dąbrowski – proboszcz parafii świętogórskiej, ks. Krzysztof Młynarczyk – proboszcz parafii farnej pw. św. Małgorzaty w Gostyniu, Paweł Hübner – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Marcin Krawiec – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu, Justyna Krzyżostaniak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. Gośćmi specjalnymi byli: st. ASP. Błażej  Dulat – wiceprzewodniczący ZW NSZZ policjantów województwa wielkopolskiego i sierż. sztab. Przemysław Postaremczak – sekretarz Związku. Organizatoramiwystawy są: Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90 i Muzeum w Gostyniu. Ekspozycja będzie czynna do 1 sierpnia 2014 roku.

Data publikacji: 2014-07-19
Wystawa „95-lecie powstania Policji Państwowej”

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu i Grupa Rekonstrukcji Historycznej KG MO 44/90 serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy zorganizowanej w 95. rocznicę utworzenia polskiej Policji Państwowej w czwartek, 17 lipca 2014 roku, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej gostyńskiego Muzeum. Prezentowane na ekspozycji eksponaty prezentują historię policji od chwili jej powstania, poprzez czasy PRL i Milicję Obywatelską do dzisiejszych struktur policyjnych. Zbiory pochodzą z kolekcji miejscowej grupy rekonstrukcyjnej, zasobów Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, a także od osób prywatnych. Wystawa  będzie czynna do 1 sierpnia 2014 roku.

Data publikacji: 2014-07-14
Nowa publikacja regionalna – Gębickie zapiski historyczne

W niedzielę, 13 lipca 2014 roku podczas uroczystości otwarcia zmodernizowanego centrum Pępowa zaprezentowano nowe wydawnictwo regionalne – Gębickie zapiski historyczne. Od Anny z Mycielskich Radziwiłłowej do gen. Stanisława Rostworowskiego. Obszerną publikację zredagowali Bogusław Janik i Stanisław Jan Rostworowski. Znalazły się w niej: historia kościoła w Pępowie, dzieje wsi Gębice od XV wieku (wymienieni wszyscy właściciele wsi!), opis pogrzebu Anny z Mycielskich Radziwiłłowej z 1787 roku (chyba nigdy nie wznawiane, ważne dzieło polskiego baroku), znakomite listy jezuitów galicyjskich do Ludwika Mycielskiego, o dużym znaczeniu dla kultury polskiej, odkryte przez autorów, starannie opracowane naukowo, opatrzone obszernymi indeksami. Bardzo cenny jest także pamiętnik z 1937 roku Ludwika Rostworowskiego, ucznia elitarnego Gimnazjum i Liceum w Rydzynie. Książka zawiera też nigdy niepublikowane prace pułkownika (później generała) Stanisława Rostworowskiego, jak jego dzienniczek z pobytu w Paryżu (1939) i artykuł „Naprawa Rzeczypospolitej”. Spod pióra syna generała, Stanisława Jana Rostworowskiego wyszło omówienie korespondencji do jego ojca z lat 1939-1940. Listy te pisane z różnych pobudek w konsekwencji dają obraz tragedii, jaką przeżywał naród polski podległy następstwom agresji niemieckiej i sowieckiej. Wśród autorów listów znajdujemy m.in. Stanisława Mikołajczyka, Jana Lechonia, Kazimierę Iłłakowiczównę, Edwarda Ligockiego, Olgierda Górkę. Autor wysyłał paczki żywnościowe swoim przyjaciołom i dowódcom do oflagów, do generałów Kleeberga i Rómmla, swego kuzyna Andrzeja Rostworowskiego i innych, którzy słali mu podziękowania. Wydawcami książki są Gmina Pępowo i Muzeum w Gostyniu. Publikacja liczy 416 stron, zawiera ilustracje, bibliografię oraz indeksy. Ma twardą okładkę. Można ją nabyć w cenie 40 zł w siedzibie Muzeum.

Data publikacji: 2014-07-14
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007 - Muzeum w Gostyniu
Powered by MiRo